Kategórie
Calls-Current Všeobecné

EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access 2024

Cieľom výziev EuroHPC JU Development Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím príležitosti pre vývoj, testovanie a optimalizáciu aplikácii na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale alebo Regular Access. Výzva EuroHPC Development je určená pre projekty zamerané na vývoj a optimalizáciu kódu a algoritmov a na vývoj aplikačných metód AI.

EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access 2024

Cieľom výziev EuroHPC JU Development Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím príležitosti pre vývoj, testovanie a optimalizáciu aplikácii na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale alebo Regular Access. Výzva EuroHPC Development je určená pre projekty zamerané na vývoj a optimalizáciu kódu a algoritmov a na vývoj aplikačných metód AI.

Výzva je určená pre výskumné projekty z akademickej obce a priemyslu a iniciatív financovaných z verejných či súkromných zdrojov, ako sú napríklad centrá excelentnosti alebo kompetenčné centrá. Alokačné obdobie je jeden rok a je obnoviteľné maximálne dvakrát.

Dátum otvorenia výzvy: 1.12.2023
Uzávierky pre žiadosti: : 1.04.2024 (11:00 CET), 1.05.2024 (11:00 CET) 1.06.2024 (11:00 CET), 1.07.2024 (11:00 CET), 1.08.2024 (11:00 CET), 1.09.2024 (11:00 CET), 1.10.2024 (11:00 CET), 1.11.2024 (11:00 CET), 1.12.2024 (11:00 CET).

Dostupné systémy:

Viac informácií