Kategórie
Všeobecné

SOPK: Objavte potenciál superpočítača v praxi

Pozývame vás na konzultačno-vzdelávacie stretnutie s expertmi z Národného kompetenčného centra pre HPC.  Podujatie je organizovane pre podniky, ktoré pracujú s veľkým množstvom dát, alebo vyvíjajú svoje vlastné produkty a technológie.

SOPK: Objavte potenciál superpočítača v praxi

Pozývame vás na konzultačno-vzdelávacie stretnutie s expertmi z Národného kompetenčného centra pre HPC.  Podujatie je organizovane pre podniky, ktoré pracujú s veľkým množstvom dát, alebo vyvíjajú svoje vlastné produkty a technológie.

Program:

  • Ako moderne a rýchlo spracovať dáta pomocou HPC
  • Úspešné príklady z portfólia Národného kompetenčného centra pre HPC
  • Aká je dostupnosť HPC služieb na Slovensku a v Európe
  • Ako sa môže podnik zapojiť do bezplatných testovacích projektov
  • Ponuka školení a prednášok Národného kompetenčného centra pre HPC
  • Prehliadka superpočítača Devana
  • Diskusia – v prípade záujmu možnosť dohodnúť osobnú konzultáciu s NCC

Termín: 19.3.2024 (utorok) od 14:00 – 15:30 hod.

Miesto: Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Karlova Ves

Vstup: Bezplatne

Viac informácií a registrácia


Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.