Kategórie
Všeobecné

SOPK: Objavte potenciál superpočítača v praxi

Pozývame vás na konzultačno-vzdelávacie stretnutie s expertmi z Národného kompetenčného centra pre HPC.  Podujatie je organizovane pre podniky, ktoré pracujú s veľkým množstvom dát, alebo vyvíjajú svoje vlastné produkty a technológie.

SOPK: Objavte potenciál superpočítača v praxi

Pozývame vás na konzultačno-vzdelávacie stretnutie s expertmi z Národného kompetenčného centra pre HPC.  Podujatie je organizovane pre podniky, ktoré pracujú s veľkým množstvom dát, alebo vyvíjajú svoje vlastné produkty a technológie.

Program:

  • Ako moderne a rýchlo spracovať dáta pomocou HPC
  • Úspešné príklady z portfólia Národného kompetenčného centra pre HPC
  • Aká je dostupnosť HPC služieb na Slovensku a v Európe
  • Ako sa môže podnik zapojiť do bezplatných testovacích projektov
  • Ponuka školení a prednášok Národného kompetenčného centra pre HPC
  • Prehliadka superpočítača Devana
  • Diskusia – v prípade záujmu možnosť dohodnúť osobnú konzultáciu s NCC

Termín: 19.3.2024 (utorok) od 14:00 – 15:30 hod.

Miesto: Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Karlova Ves

Vstup: Bezplatne

Viac informácií a registrácia


Možnosti využitia HPC pre MSP 21 mar - Dňa 19. marca sa v Bratislave uskutočnilo podujatie s názvom Objavte potenciál supepročítača v praxi, ktoré združilo odborníkov z Národného kompetenčného centra HPC (NCC) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, čím sa otvorili nové horizonty prespoluprácu s podnikmi využívajúcimi veľké dáta, simulácie, umelú inteligenciu vo vývoji alebo výrobnej technológií.
EuroHPC JU: Prístup k superpočítačom pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočtyEuroHPC JU: 15 mar - EuroHPC zverejnilo nový typ výzvy Access Call for AI and Data-Intensive Applications. Výzva je určená pre priemyselné organizácie, malé a stredné podniky (SME), začínajúce firmy aj subjekty verejného sektora, ktoré potrebujú prístup k superpočítačovým zdrojom, a to pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočty.
EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024 15 mar - Cieľom výziev EuroHPC JU Benchmark Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím možnosti otestovať svoje aplikácie na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale či Regular Access.