Kategórie
Calls-Finished Všeobecné

Large AI Grand Challenge

Projekt AI-BOOST financovaný z EÚ spustil svoju prvú súťaž, ktorá ponúka až 250.000 eur v bezkapitálovom financovaní až štyrom európskym malým stredným podnikom (MSP) a startupom s vysokým potenciálom, ktoré majú technickú kapacitu a skúsenosti s prácou na rozsiahlych modeloch umelej inteligencie (AI).

Large AI Grand Challenge

Projekt AI-BOOST financovaný z EÚ spustil svoju prvú súťaž, ktorá ponúka až 250.000 eur v bezkapitálovom financovaní až štyrom európskym malým stredným podnikom (MSP) a startupom s vysokým potenciálom, ktoré majú technickú kapacitu a skúsenosti s prácou na rozsiahlych modeloch umelej inteligencie (AI). Rozsiahle modely AI označujú novú generáciu systémov umelej inteligencie na všeobecné použitie, ktoré sa dokážu prispôsobiť rôznym doménam a úlohám bez výrazných úprav. Vďaka svojej prispôsobivosti majú tieto modely obrovský potenciál prispieť k pokroku v rôznych odvetviach.

Pozoruhodné príklady rozsiahlych modelov AI zahŕňajú OpenAI GPT-4 a Meta LLaMA 2. Pre európsku suverenitu je strategicky dôležité, aby európske spoločnosti boli na napredujúcich pozíciách v tejto oblasti a preto EÚ podporuje podniky a ich rozvoj.

Podniky môžu získať:

Hlavným cieľom projektu AI-BOOST, ktorý bude do budúcnosti otvárať aj ďalšie výzvy, je podporiť vedecký pokrok v hlavných oblastiach umelej inteligencie. Prihlásiť sa môžu európske malé a stredné podniky aj startupy s vysokým potenciálom, ktoré majú technické kapacity a skúsenosti s prácou na Large-Scale AI modeloch.

Uzávierky pre žiadosti: 13.02. 2024, 17:00 CET

Príručka pre žiadateľa
Viac informácií