Kategórie
Všeobecné

Letná škola: Od supramolekulárnej chémie k štrukturálnej biológii metódami multiškálového modelovania

Počítačové simulácie sa stali cenným nástrojom na rozšírenie našich vedomostí v mnohých oblastiach. Neustále sa zvyšujúci výkon superpočítačov alebo dokonca stolných počítačov nám umožňuje simulovať väčšie systémy alebo dosiahnuť vyššiu presnosť pomocou rutinných simulácií. Správne predpovede však možno získať len vtedy, ak sa použijú správne modely a teoretické prístupy.

Letná škola: Od supramolekulárnej chémie k štrukturálnej biológii metódami multiškálového modelovania

Počítačové simulácie sa stali cenným nástrojom na rozšírenie našich vedomostí v mnohých oblastiach. Neustále sa zvyšujúci výkon superpočítačov alebo dokonca stolných počítačov nám umožňuje simulovať väčšie systémy alebo dosiahnuť vyššiu presnosť pomocou rutinných simulácií. Správne predpovede však možno získať len vtedy, ak sa použijú správne modely a teoretické prístupy. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základy pre vykonávanie počítačových simulácií a vysvetliť účastníkom, ako sa vyhnúť typickým chybám, ku ktorým dochádza kvôli nepochopeniu použitých aproximácií. Prednášky pokrývajú širokú škálu metód molekulárneho modelovania, ktoré riešia problémy od supramolekulárnej chémie až po štrukturálnu biológiu. Kurz bude pozostávať z teoretických prednášok doplnených o praktické cvičenia s typickými simulačnými technikami v každej disciplíne. Tento kurz je vhodný najmä pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí majú záujem pokračovať v doktorandskom štúdiu a kariére vo výskume. Letná škola sa uskutoční v Národnom centre pre výskum biomolekúl v priestoroch novovybudovaného Univerzitného kampusu Masarykovej univerzity Bohunice.

Dátum: 9. júl 2023 – 22. júl 2023

Jazyk: Angličtina

Školné: 1 100 EUR

Deadline: 15. máj 2023

Viac informácií

Registrácia

Národné kompetenčné centrum pre HPC na Dni Európy 12 máj - Dňa 9. mája v bratislavskej Starej tržnici prebiehala „oslava narodenín“ Európskej únie. Podujatie Deň Európy organizovala Kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie. Na Dni Európy predstavil svoje aktivity aj tím Národného kompetenčného centra pre vysokovýkonné počítanie. Dňom Európy si pripomíname Schumanovu deklaráciu, ktorá odštartovala modernú európsku integráciu a viedla k vytvoreniu súčasnej Európskej únie ako unikátneho mierového a demokratického projektu.
Registrácia otvorená: Code Tuning for the Exascale 4 máj - V dňoch 5. – 7. júna 2023 organizujeme v spolupráci s TREX Centrom Excelentnsoti a Národnými kompetenčnými centrami pre HPC z Rakúska a Českej republiky hands-on workshop zameraný na vývoj HPC aplikácií. Účastníci si budú môcť vyskúšať prácu s nástrojmi pre analýzu výkonnosti a identifikáciu bottleneck miest, ako je MAQAO. (www.maqao.org). Súčasťou workshopu budú praktické cvičenia, bude možné pracovať s vlastným softvérom, analyzovať ho a konzultovať s odbornými lektormi.
Workshop & hackathon: Exascale women on stage! 25 apr - V dňoch 12. – 14. apríla na pôde Humboldtovej univerzity  v Berlíne bude prebiehať workshop a hackathon Exascale women on stage! Podujatie organizujú ženy a je určené pre ženy, aby sa dozvedeli o vzájomnom výskume a budovali profesionálne siete. Podujatie je otvorené pre všetky vedkyne na všetkých profesionálnych úrovniach – vrátane magisteriek, doktorandiek, postdoktorandiek a profesoriek – pracujúcich na vývoji metód a kódov, ktoré prinesú teóriu elektrónovej štruktúry do exascale.