Kategórie
Všeobecné

Letná škola: Od supramolekulárnej chémie k štrukturálnej biológii metódami multiškálového modelovania

Počítačové simulácie sa stali cenným nástrojom na rozšírenie našich vedomostí v mnohých oblastiach. Neustále sa zvyšujúci výkon superpočítačov alebo dokonca stolných počítačov nám umožňuje simulovať väčšie systémy alebo dosiahnuť vyššiu presnosť pomocou rutinných simulácií. Správne predpovede však možno získať len vtedy, ak sa použijú správne modely a teoretické prístupy.

Letná škola: Od supramolekulárnej chémie k štrukturálnej biológii metódami multiškálového modelovania

Počítačové simulácie sa stali cenným nástrojom na rozšírenie našich vedomostí v mnohých oblastiach. Neustále sa zvyšujúci výkon superpočítačov alebo dokonca stolných počítačov nám umožňuje simulovať väčšie systémy alebo dosiahnuť vyššiu presnosť pomocou rutinných simulácií. Správne predpovede však možno získať len vtedy, ak sa použijú správne modely a teoretické prístupy. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základy pre vykonávanie počítačových simulácií a vysvetliť účastníkom, ako sa vyhnúť typickým chybám, ku ktorým dochádza kvôli nepochopeniu použitých aproximácií. Prednášky pokrývajú širokú škálu metód molekulárneho modelovania, ktoré riešia problémy od supramolekulárnej chémie až po štrukturálnu biológiu. Kurz bude pozostávať z teoretických prednášok doplnených o praktické cvičenia s typickými simulačnými technikami v každej disciplíne. Tento kurz je vhodný najmä pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí majú záujem pokračovať v doktorandskom štúdiu a kariére vo výskume. Letná škola sa uskutoční v Národnom centre pre výskum biomolekúl v priestoroch novovybudovaného Univerzitného kampusu Masarykovej univerzity Bohunice.

Dátum: 9. júl 2023 – 22. júl 2023

Jazyk: Angličtina

Školné: 1 100 EUR

Deadline: 15. máj 2023

Viac informácií

Registrácia

EuroCC Supercomputing Accelerator webinar: Explainable AI 30 nov - Slovenské kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie sa pripojilo k EuroCC Supercomputing Accelerator. Supercomputing accelerator je one-stop shop pre adopciu superpočítačov v podnikaní. Pozývame vás na webinár na tému: Vysvetliteľná #AI
Spolupráca NCC a CoE: BioExcel workshop on GROMACS and HADDOCK 24 okt - V dňoch 18. a 19. októbra 2023 sa v Bratislave konal workshop zameraný na prácu so softvérovými nástrojmi GROMACS a HADDOCK. Workshop bol výsledkom spolupráce kompetenčných centier na Slovensku, v Rakúsku, Českej republike a Maďarsku s centrom excelentnosti BioExcel. Tím BioExcel CoE vyvíja obe aplikácie a tak mohli skúsení lektori nielen ukázať bežné simulácie a modelovanie, ale aj odpovedať na špecifické otázky účastníkov.
Až 43% kybernetických útokov je zameraných  na malé a stredné podniky 23 okt - V minulom roku až 40 % malých podnikov oznámilo stratu údajov v dôsledku kybernetického útoku, čo spôsobilo ich značné narušenie fungovania, finančné straty, poškodenie dobrého mena a odliv zákazníkov z dôvodu obáv o bezpečnosť a ochranu ich osobných dát.