Kategórie
Všeobecné

Letná škola: Od supramolekulárnej chémie k štrukturálnej biológii metódami multiškálového modelovania

Počítačové simulácie sa stali cenným nástrojom na rozšírenie našich vedomostí v mnohých oblastiach. Neustále sa zvyšujúci výkon superpočítačov alebo dokonca stolných počítačov nám umožňuje simulovať väčšie systémy alebo dosiahnuť vyššiu presnosť pomocou rutinných simulácií. Správne predpovede však možno získať len vtedy, ak sa použijú správne modely a teoretické prístupy.

Letná škola: Od supramolekulárnej chémie k štrukturálnej biológii metódami multiškálového modelovania

Počítačové simulácie sa stali cenným nástrojom na rozšírenie našich vedomostí v mnohých oblastiach. Neustále sa zvyšujúci výkon superpočítačov alebo dokonca stolných počítačov nám umožňuje simulovať väčšie systémy alebo dosiahnuť vyššiu presnosť pomocou rutinných simulácií. Správne predpovede však možno získať len vtedy, ak sa použijú správne modely a teoretické prístupy. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základy pre vykonávanie počítačových simulácií a vysvetliť účastníkom, ako sa vyhnúť typickým chybám, ku ktorým dochádza kvôli nepochopeniu použitých aproximácií. Prednášky pokrývajú širokú škálu metód molekulárneho modelovania, ktoré riešia problémy od supramolekulárnej chémie až po štrukturálnu biológiu. Kurz bude pozostávať z teoretických prednášok doplnených o praktické cvičenia s typickými simulačnými technikami v každej disciplíne. Tento kurz je vhodný najmä pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí majú záujem pokračovať v doktorandskom štúdiu a kariére vo výskume. Letná škola sa uskutoční v Národnom centre pre výskum biomolekúl v priestoroch novovybudovaného Univerzitného kampusu Masarykovej univerzity Bohunice.

Dátum: 9. júl 2023 – 22. júl 2023

Jazyk: Angličtina

Školné: 1 100 EUR

Deadline: 15. máj 2023

Viac informácií

Registrácia

Možnosti využitia HPC pre MSP 21 mar - Dňa 19. marca sa v Bratislave uskutočnilo podujatie s názvom Objavte potenciál supepročítača v praxi, ktoré združilo odborníkov z Národného kompetenčného centra HPC (NCC) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, čím sa otvorili nové horizonty prespoluprácu s podnikmi využívajúcimi veľké dáta, simulácie, umelú inteligenciu vo vývoji alebo výrobnej technológií.
EuroHPC JU: Prístup k superpočítačom pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočtyEuroHPC JU: 15 mar - EuroHPC zverejnilo nový typ výzvy Access Call for AI and Data-Intensive Applications. Výzva je určená pre priemyselné organizácie, malé a stredné podniky (SME), začínajúce firmy aj subjekty verejného sektora, ktoré potrebujú prístup k superpočítačovým zdrojom, a to pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočty.
EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024 15 mar - Cieľom výziev EuroHPC JU Benchmark Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím možnosti otestovať svoje aplikácie na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale či Regular Access.