Kategórie
Všeobecné

Nové partnerstvo so SOPK Bratislava

S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.

Nové partnerstvo so SOPK Bratislava

S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.

Mechanizmus spolupráce

V rámci tejto spolupráce bude NCC pre HPC pravidelne poskytovať informácie o svojich aktivitách, školeniach a službách, ktoré sú relevantné pre členov SOPK BA. SOPK BA bude tieto informácie šíriť medzi svojich členov a bude identifikovať podniky, ktoré sú pripravené na implementáciu HPC technológií, čím ich prepojí s NCC pre HPC. Tento proces umožní podnikom získať odbornú pomoc a podporu pri rôznych výskumných a vývojových projektoch.

Prínosy pre MSP

Partnerstvo prináša množstvo výhod pre slovenské MSP, medzi ktoré patria:

  • Prístup k výkonným výpočtovým zdrojom.
  • Organizácia školení a informačných prednášok zameraných na HPC technológie.
  • Podpora pri implementácii HPC technológií vo výskume a vývoji.
  • Spolupráca s odborníkmi na realizáciu „proof-of-concept“ projektov.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu a mnohé spoločné iniciatívy, ktoré prinesú pridanú hodnotu slovenskému podnikateľskému prostrediu.


Workshop: POP3 Profiling and Optimisation Tools 16 júl - Pozývame vás na zaujímavé podujatie POP3 Profiling and Optimisation Tools 46th VI-HPS Tuning Workshop. Podujatie je organizované POP3 CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska Maďarska a Slovinska.
Call for Ideas: Hľadáme slovenských MSP partnerov pre projektové konzorcium FFPlus 4 júl - NCC Slovakia hľadá slovenských MSP partnerov na vytvorenie konzorcia pre návrh prestížneho projektu FFPlus. Cieľom je využiť vysokovýkonné počítanie pri riešení špecifických obchodných výziev zahŕňajúcich napr. modelovanie a simulácie, analýzu údajov, AI atď.
Fortissimo: Výzva pre malé a stredné podniky 28 jún - Fortissimo: Výzva pre malé a stredné podniky