Kategórie
Všeobecné

Pracovná skupina národných kompetenčných centier v strednej Európe

Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 12. júna stretli na prvom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC. Podujatie zorganizovali NCC Slovinsko a NCC Austria v slovinskom Maribore, účasť bola možná aj online.

Pracovná skupina národných kompetenčných centier v strednej Európe

Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 12. júna stretli na prvom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC. Podujatie zorganizovali NCC Slovinsko a NCC Rakúsko v slovinskom Maribore, účasť bola možná aj online.

Na programe dňa boli 3 sekcie, ktoré sa týkali interakcie s priemyslom, vzdelávania a komunikácie. Účastníci pracovali v malých skupinách, diskutovali o konkrétnych bodoch a vymieňali si osvedčené postupy v rámci jednotlivých tém, ako sú stratégie onboardingu MSP, portfólio služieb a ako riešiť špecifické otázky štátnej pomoci, ako aj pravidlá spolupráce so súkromnými spoločnosťami.

Diskutovalo sa o formátoch školiacich podujatí s ohľadom na postpandemické trendy; boli vyzdvihnuté skúsenosti so spoluprácou medzi NCC a centrami excelentnosti a zdieľali sa aj rôzne stratégie prilákania účastníkov MSP na odborné kurzy.

Komunikačná sekcia bola zameraná na propagáciu a komunikačné kanály, budovanie publika pre rôzne témy a organizáciu tematicky zameraných webinárov. V každej sekcii sa diskutovalo aj o príležitostiach a ponukách na spoluprácu.

Podujatie bolo skvelou príležitosťou na zoznámenie sa s kolegami zo susedných NCC, neformálny networking, podporu spolupráce a nájdenie novej inšpirácie. Veľká vďaka organizátorom a tešíme sa na ďalšie stretnutie tohto formátu!

Možnosti využitia HPC pre MSP 21 mar - Dňa 19. marca sa v Bratislave uskutočnilo podujatie s názvom Objavte potenciál supepročítača v praxi, ktoré združilo odborníkov z Národného kompetenčného centra HPC (NCC) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, čím sa otvorili nové horizonty prespoluprácu s podnikmi využívajúcimi veľké dáta, simulácie, umelú inteligenciu vo vývoji alebo výrobnej technológií.
EuroHPC JU: Prístup k superpočítačom pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočtyEuroHPC JU: 15 mar - EuroHPC zverejnilo nový typ výzvy Access Call for AI and Data-Intensive Applications. Výzva je určená pre priemyselné organizácie, malé a stredné podniky (SME), začínajúce firmy aj subjekty verejného sektora, ktoré potrebujú prístup k superpočítačovým zdrojom, a to pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočty.
EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024 15 mar - Cieľom výziev EuroHPC JU Benchmark Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím možnosti otestovať svoje aplikácie na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale či Regular Access.