Kategórie
Všeobecné

TREX CoE & NCCs collab / Code tuning for the exascale

Centrum excelentnosti TREX spolu s 3 národnými kompetenčnými centrami zorganizovalo trojdňový workshop „Ladenie kódu pre exascale“.

TREX CoE & NCCs collab / Code tuning for the exascale

Centrum excelentnosti TREX spolu s 3 národnými kompetenčnými centrami zorganizovalo trojdňový workshop „Ladenie kódu pre exascale“. NCC Slovensko, Rakúsko a Česká republika sa spojili, aby priniesli zaujímavý program vrátane pokročilého paralelného programovania, analýzy energetickej účinnosti a optimalizácie HPC aplikácií. Workshop sa konal v Bratislave v dňoch 5. – 7. júna 2023 a bol organizovaný prezenčnou formou.

Bol to výborný príklad spolupráce a podpory medzi kompetenčnými centrami a centrom excelentnosti. Program workshopu zahŕňal tri navzájom sa doplňujúce témy. Počas prvého dňa tím z rakúskeho NCC prezentoval pokročilé techniky paralelného programovania (MPI, OpenMP), na druhý deň nasledovala prezentácia vysoko aktuálnej témy energetickej efektívnosti v HPC zo strany českého NCC. Tretí deň patril TREX CoE, ktorý predstavil nástroj na analýzu výkonu HPC aplikácií a ich optimalizáciu s názvom MAQAO. Organizáciu, prístup k HPC a technickú podporu HPC zabezpečilo slovenské NKC.

Dúfame, že workshop splnil svoj účel a poskytol účastníkom informácie, nástroje, zručnosti a kompetencie, ktoré im pomôžu vyvíjať a efektívne používať vlastný softvér s využitím moderných HPC infraštruktúr.

EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024 14 feb - Cieľom výziev EuroHPC JU Benchmark Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím možnosti otestovať svoje aplikácie na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale či Regular Access.
EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access 2024 14 feb - Cieľom výziev EuroHPC JU Development Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím príležitosti pre vývoj, testovanie a optimalizáciu aplikácii na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale alebo Regular Access. Výzva EuroHPC Development je určená pre projekty zamerané na vývoj a optimalizáciu kódu a algoritmov a na vývoj aplikačných metód AI.
Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede 11 feb - Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý sa každoročne oslavuje 11. februára, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2015. Tento deň nám pripomína, že ženy a dievčatá zohrávajú vo vede a technike dôležitú úlohu a že je potrebné ich v tom ešte viac podporiť. Príspevok žien vo vede je neoceniteľný, od základného výskumu až po vývoj technológií. Ženy, ako Marie Curie, Rosalind Franklinová a mnohé iné, mali zásadný vplyv na naše pochopenie sveta.