Kategórie
Calls-Finished

Projekt Reach – výzva pre startupy a MSP

Projekt REACH bol spustený v septembri 2020 a je súčasťou inovačného akčného plánu financovaného Európskou komisiou. REACH je inkubátor druhej generácie pre oblasť spracovania veľkých dát, ktorý pokračuje v úspešnej práci EDI – European Data Incubator s cieľom urýchliť inovácie založené na dátach v Európe a posilňuje tak víziu spoločného európskeho dátového priestoru a rozvoja európskeho trhu s dátami.

Projekt Reach – výzva pre startupy a MSP

Projekt REACH bol spustený v septembri 2020 a je súčasťou inovačného akčného plánu financovaného Európskou komisiou. REACH je inkubátor druhej generácie pre oblasť spracovania veľkých dát, ktorý pokračuje v úspešnej práci EDI – European Data Incubator s cieľom urýchliť inovácie založené na dátach v Európe a posilňuje tak víziu spoločného európskeho dátového priestoru a rozvoja európskeho trhu s dátami.

REACH podporí +100 podnikateľských nápadov malých a stredných podnikov a vyberie z nich 30 obchodných prípadov v rámci celkovo troch otvorených výziev v nasledujúcich troch rokoch, pričom sa prerozdelí celková suma 3,5 milióna EUR.

Benefity

 • Financovanie do výšky 120 000 EUR
 • Prístup k súborom priemyselných dát veľkých korporácií
 • Budovanie digitálnych a obchodných zručností
 • REACH nástroje pre bezpečné a dôveryhodné dátové hodnotové reťazce 
 • Výpočtová infraštruktúra pre spracovanie veľkého množstva dát
 • Prístup k súkromným investíciám
 • Zviditeľnenie vašej technológie

Oprávnené aktivity

 • Individuálny experiment MSP: MSP alebo startupy riadené dátami, ktoré riešia výzvy a experimenty v oblasti dátového riadenia.
 • Kolaboratívny experiment MSP: Viacero MSP riadené dátami, ktoré vykonávajú rôzne experimenty v rámci spoločnej témy DVC alebo riešia výzvu zadanú poskytovateľom dát. Tento spôsob spolupráce bude podporený partnermi REACH, napríklad identifikáciou synergií medzi žiadateľmi počas inkubácie a uľahčením ich spolupráce. Konzorcium sa zameria na to, aby 20 % experimentov prebiehajúcich v tejto schéme spolupráce prispelo ku konceptu DVC.
 • Je potrebné použiť nástroje pre spracovanie veľkých objemov dát.

Kritéria definujúce MSP (viď. odporúčanie Komisie 2003/361/ES)

 • Žiadateľ musí mať menej ako 250 zamestnancov.
 • Ročný obrat žiadateľa musí byť menší alebo rovný 50 miliónom EUR alebo celková ročná súvaha musí byť nižšia alebo rovná 43 miliónom EUR.

REACH usporiada 20. januára 2023 dva informačné webináre, kde sa uchádzači môžu dozvedieť viac o programe a jeho výhodách, ako aj stretnúť sa s partnermi konzorcia.

Termín uzávierky: 21. februára 2023 o 17:00 hod. SEČ

Viac informácií.