Kategórie
Calls-Current

Inno4scale: Inovatívne algoritmy pre aplikácie na európskych Exascale superpočítačoch

Inno4scale je európska iniciatíva, ktorá vznikla na podporu vývoja inovatívnych algoritmov pre exascale superpočítače, aby bolo možné naplno využiť ich efektívne využitie. V súčasnosti existujúce kódy pre vysokovýkonné výpočty nebudú v budúcnosti schopné efektívne fungovať na budúcich exascale systémoch . Projekt preto identifikuje a podporí vývoj aplikácií, ktoré majú potenciál naplno využiť nové pripravované EuroHPC exascale systémy.

Inno4scale: Inovatívne algoritmy pre aplikácie na európskych Exascale superpočítačoch

Inno4scale je európska iniciatíva, ktorá vznikla na podporu vývoja inovatívnych algoritmov pre exascale superpočítače, aby bolo možné ich využívať naplno. V súčasnosti existujúce kódy pre vysokovýkonné výpočty nebudú v budúcnosti schopné efektívne fungovať na budúcich exascale systémoch . Projekt preto identifikuje a podporí vývoj aplikácií, ktoré majú potenciál naplno využiť nové pripravované EuroHPC exascale systémy.

Cieľom Inno4scale je podpora spoločného podniku EuroHPC, ktorého cieľom je dosiahnuť nasadenie Exascale superpočítačov v Európe. V rámci projektu sa efektívne využije vývoj nových algoritmov pre aplikácie na pripravovaných európskych Exascale superpočítačoch. Používané vo verejnej správe alebo priemysle budú tieto superpočítače schopné riešiť predtým nedostupné výpočtové výzvy. Priemysel, veda, ako aj verejná správa tak budú môcť skrátiť čas potrebný na riešenie výpočtových simulácií a pristupovať k väčším problémom pomocou nových riešení.

Projekt Inno4scale bol spustený začiatkom júla 2023 a potrvá 21 mesiacov. Finančná podpora projektu je garantovaná využitím kaskádového financovania. Projekt koordinuje Barcelonské superpočítačové centrum. Partneri projektu: SCAPOS, High-Performance Computing Center Univerzity v Stuttgarte a sieť PRACE. Celkový rozpočet je 4,5 mil. EUR.

Môžete sa prihlásiť do otvorenej výzvy Inno4scale a predložiť svoje návrhy na nadchádzajúce inovačné štúdie!

Viac informácií